Rostfritt

Huvudlegeringsämne i rostfritt stål är krom och kromhalten är över 12 %. Det är på grund av den höga kromhalten som gör att det rostfria stålet kan motstå korrosionsangrepp. Korrosionshärdigheten ökar alltså i takt med kromhalten.

Legeringsämnen
Krom förändrar inte järnets struktur och kan därför kromstål härdas vid en tillräckligt hög kolhalt. Det ger en högre hållfasthet. Krom som legeringsämne består till en stor del av allt rostfritt stål som tillverkas men det är också mycket som innehåller andra legeringsämnen. Meningen med dessa legeringsämnena är att höja stålets korrosionshärdighet, eller förändra strukturen eller att höja hållfastheten.

Nickel och Kväve
Nickel är ett legeringsämne som förändrar stålets struktur och det får en autentisk struktur. Detta ger ökad seghet och formbarhet. Det ger även bättre svetsbarhet och högre varmhållfasthet. Hos autentiskt stål ger kväve högre hållfasthet och det kan ersätta nickel då det ger samma struktur som det i autentiskt stål.

Det finns fyra huvudtyper som är indelade efter strukturen i det rostfria stålet. Dessa fyra huvudtyper är martensitiska, ferritiska, austenitiska och ferrit-austenitiska. Beroende på struktur och sammansättning har stålen olika hållfasthetsegenskaper.

Kromoxidskikt
När kolstål rostar så beror det på att järnet binder ihop sig med syret som finns i luften. I rostfritt stål är det kromet som binder sig med syret och då bildas ett kromoxidskikt. Detta kromoxidskikt kallas passivskikt och är ca 0,000005 mm tunt.