Skruvkompressor till olika branscher

Stora industrier är livsviktiga för att ett land ska kunna gå runt, ekonomiskt. När det kommer till stora företag och industrier som hanterar en mängd varor och produkter är det viktigt att de maskiner som används är stabila och garanterar säkerhet för personal. Mycket skada kan ske om en maskin är trasig som lyfter en flera hundra kilo tung produkt. Något som används mycket i olika typer av industrier är skruvkompressorer av olika slag.

Användning runt om i världen
Den vanligaste kompressorn som används runt om i världen är en tryckluftskompressorer som komprimerar luft. Själva skruvkompressorn kan du hitta i de flesta branscher så som verkstäder och byggen där maskiner hanterar stora mängder varor och produkter av olika slag. Du kan även hitta tryckluftskompressor i bromssystem hos lastbilar och tåg. Här är det framför allt viktigt att det fungerar klockrent då en felaktig kompressor kan leda till död och skador.

En skruvkompressors funktion
Har en skruvkompressor dubbla skruvar fångas luften upp mellan dessa skruvar vilket skapar ett lufttryck. På det sättet är luften fast vilket gör att en motor antingen kan starta igång snabbt eller stanna kvickt. Beroende på vad man ska använda kompressorn till kan man antingen behöva en enkel skruvkompressor eller en dubbel. Framförallt föredrar skruvkompressorn själv att vara aktiv där den får arbeta med stora volymer av tryckluft samtidigt som den förvaras på ett ställe som undviker överhettning.